سکوت ,جهاندرک يک انسان ناشنوا از جهان چه قدر,چند درصد با بقيه فرق مى کند؟

زندگى با حذف صدا چه قدر عوض مى شود؟

براى او همه چيز در سکوت شکل مى گيرد,درست مثل دوربين عکاسى .بى شک با حذف صدا همه چيز عوض مى شود و عکس دقيقا همين کار را مى کند.

يک عکس ساکت ,فقط شکلى از اشکال جهان را به ما نشان مى دهد,شکلى که نه تنها ما را مجبور به باور مى کند،

بلکه ما را با موقعيت جديدى از جهان روبه رو خواهد کرد که در سکوت شکل مى گيرد.

کتاب: لذتى که حرفش بود.
#پيمان_هوشمندزاده

منبع اصلی مطلب : فاطرنوشت
برچسب ها : سکوت ,جهان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سکوت...دوربین...حرکت